Category Archives: Giải pháp

Fortinetvn.com là nhà phân phối hàng đầu các giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Nền tảng bảo mật mạng hiệu suất cao của Fortinet có các giải pháp cho lõi (phân đoạn nội bộ), cạnh (tường lửa thế hệ tiếp theo) và truy cập (truy cập an toàn). Hệ điều hành mạng đủ linh hoạt để triển khai tất cả các kích cỡ và môi trường, từ nhà cung cấp dịch vụ đến các doanh nghiệp nhỏ.