Fortimanager

Hiển thị tất cả 2 kết quả

FortiManager – Fortinet Việt Nam cung cấp thiết bị bảo mật chính hãng Fortinet. Bao gồm các thiết bị tường lửa an ninh mạng FortiGate Firewall, FortiGate IPS, FortiGate UTM, FortiWifi, FortiManager chính hãng.

FortiManager cung cấp một bảng điều khiển để quản lý mạng của bạn, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các thiết bị Fortinet của mình bằng cách quản lý cấp doanh nghiệp.

FortiManager là công cụ hoạt động NOC-SOC được xây dựng với quan điểm bảo mật. Nó cung cấp một cửa sổ kính trên toàn bộ Fortinet Security Fabric với các tính năng quản lý mạnh mẽ giống như các thiết bị dựa trên phần cứng của FortiManage.
Fortinet Việt Nam là nhà phân phối chính hãng thương hiệu Fortinet. Tìm kiếm thiết bị của mình tại Shop Fortinet Việt Nam.

FortiManager 300E cung cấp một giao diện chung để quản lý tất cả các sản phẩm Fortinet của bạn bao gồm FortiSat, FortiAP, FortiSwitches, FortiClients, FortiAnalyzers được quản lý và hơn thế nữa. Giúp giảm sự phức tạp và số lượng nhân viên có tay nghề tại Shop Fortinet Việt Nam.

FortiManager 300F cung cấp một giao diện chung để quản lý tất cả các sản phẩm Fortinet của bạn bao gồm FortiSat, FortiAP, FortiSwitches, FortiClients, FortiAnalyzers được quản lý và hơn thế nữa. Giúp giảm sự phức tạp và số lượng nhân viên có tay nghề tại Shop Fortinet Việt Nam.


Fortinet Việt Nam