FortiWifi

Hiển thị tất cả 3 kết quả

FortiWiifi – Fortinet Việt Nam cung cấp thiết bị bảo mật chính hãng Fortinet. Bao gồm các thiết bị tường lửa an ninh mạng FortiGate Firewall, FortiGate IPS, FortiGate UTM, FortiWifi, FortiManager chính hãng.
Thiết bị bảo mật chính hãng tại Fortinet Việt Nam cung cấp một bộ đầy đủ các điểm truy cập Wi-Fi và các sản phẩm Bộ điều khiển WLAN như một phần của giải pháp Truy cập Bảo mật được thiết kế để giải quyết các yêu cầu duy nhất của mọi tổ chức. …
Cấu hình và kiểm soát môi trường không dây của bạn có thể được thực hiện trực tiếp với các thiết bị: FortiWifi 30E, FortiWifi 50E, FortiWifi 60E hiệu quả tại Shop Fortinet Việt Nam.

FortiWiFi 30E Thiết bị bảo mật nhỏ gọn nhưng được tích hợp tất cả chức năng được cung cấp bởi Fortinet Việt Nam. FortiWiFi 30E đem đến sự an toàn, bảo mật thông tin hiệu quả với chi phí thấp tại Shop Fortinet Việt Nam.

FortiWiFi 50E Thiết bị bảo mật nhỏ gọn nhưng được tích hợp tất cả chức năng được cung cấp bởi Fortinet Việt Nam. FortiWiFi 50E đem đến sự an toàn, bảo mật thông tin hiệu quả với chi phí thấp tại Shop Fortinet Việt Nam.

FortiWiFi 60D Thiết bị bảo mật nhỏ gọn nhưng được tích hợp tất cả chức năng được cung cấp bởi Fortinet Việt Nam. FortiWiFi 60D đem đến sự an toàn, bảo mật thông tin hiệu quả với chi phí thấp tại Shop Fortinet Việt Nam.


Fortinet Việt Nam