​Fortigate 101E

FortiGate 101E cung cấp bảo mật mạng đầu cuối với một nền tảng, một hệ điều hành bảo mật mạng và quản lý chính sách thống nhất với một ngăn kính duy nhất – để bảo vệ tốt nhất ngành chống lại các mối đe dọa bảo mật tiên tiến nhất và các cuộc tấn công được nhắm mục tiêu.

Danh mục: