​Fortigate 60D

FortiGate 60D là thiết bị bảo mật nhỏ gọn, tất cả trong một cung cấp UTM Kết nối của Fortinet. Lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ, từ xa, thiết bị tiền đề của khách hàng (CPE) và mạng lưới bán lẻ, các thiết bị này cung cấp bảo mật mạng, kết nối và hiệu suất bạn cần với mức giá mỗi thiết bị thấp.

Danh mục: