Fortigate 100E

Dòng FortiGate 100E cung cấp tùy chọn kết nối với thiết bị cung cấp điện dự phòng bên ngoài – FortiRPS 100, được thiết kế để tăng tính khả dụng của mạng và thời gian hoạt động.

Danh mục: