Fortigate 300D

FortiGate 300D giúp bạn đối phó với các mối đe dọa trên mạng và các vi phạm dữ liệu hồ sơ cao tiếp tục tạo ra các tiêu đề, các tổ chức lớn và nhỏ hiểu tầm quan trọng của việc tăng cường bảo mật, đặc biệt là bảo mật mạng của họ. Điều này có nghĩa là di chuyển về phía trước với các dự án để nâng cấp từ truyền thống lên tường lửa thế hệ tiếp theo, cũng như bổ sung các bộ lọc chống malware và web.

Danh mục: