FortiGate 800D: Tính năng bảo mật thông tin doanh nghiệp vượt trội

FortiGate 800D cung cấp hiệu năng vượt trội khi kết hợp bộ xử lý FortiASIC™ hiện đại với 10 cổng GE. Ngoài ra, FortiGate 800D còn có các tính năng bảo mật hợp nhất từ hệ điều hành FortiOS™.

Danh mục: