FortiGate 80D: Bước cải tiến trong công nghệ bảo mật thông tin

FortiGate 80D – Thiết bị áp dụng công nghệ bảo mật cải tiện hiện đại đến từ nhà cung cấp Fortinet. FortiGate 80D cung cấp khả năng bảo mật mạng đầu cuối với nền tảng mới với một hệ điều hành và chính sách quản lý tích hợp.

Danh mục: